Джони Синс съгласен fuck Кейша Грей, при условие, че нейният доведен брат няма да го намери