Приятелки никога не е било хреново или да проникват в чужди, но те са имали нужда от пари