Младият човек се запознава с момиче, с мащеха, но тя взе и даде сексуално удоволствие